Kiri

  XXV Festiwal "Pieśń Naszych Korzeni"
 
 

20-27 sierpnia 2017

*KONTR*REFORMACJA*

Zamiarem festiwalu nie jest prowadzenie teologicznej dyskusji, lecz przyjrzenie się kulturowym, a szczególnie muzycznym, skutkom i rezultatom mającego miejsce 500 lat temu rozłamu, jaki dokonał się w Kościele zachodnim. W roku 1517 augustiański mnich Marcin Luter przybił na drzwiach wittenberskiego kościoła swoje tezy, będące wezwaniem do dyskusji, co przyjmuje się za symboliczny początek Reformacji.

Wywodząc się z tej samej tradycji liturgicznej, dwie konfesje stopniowo oddalały się od siebie i wykształciły swoiste formy muzyczne i literackie, jak również specyficzne formy edukacyjne i propagandowe, w których ważną rolę odgrywała muzyka. Formy te często eksponowały ideowe różnice, jak na przykład stosunek do języków narodowych, funkcję zgromadzenia, ludu, czy udział i sposób użycia instrumentów (ze szczególną rolą organów). Muzyka stanowiła często oręż w wyznaniowych sporach: przenosiła treści wiary, dostarczała teologicznej egzegezy, wspierając sporne kwestie, ukazywała triumfalistyczny splendor, wyrażała też ludową pobożność. Formy muzyczne wypływały z odziedziczonych po średniowieczu tradycji, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie ideowe. Z jednej strony mamy więc Marcina Lutra i jego poglądy na muzykę, a także autorstwo prostych chorałów, które stały się wzorem dla dalszej twórczości, a także podstawą kompozycji koncertujących, figuralnych i dramatycznych (kantaty, pasje). Z drugiej zaś stronę katolicką, ze szczególną rolą kontrreformacyjnego soboru trydenckiego (1545–1563), który określił podstawy katolickiej muzyki kościelnej i zlecił opracowanie nowych liturgicznych ksiąg chorałowych. W katolickiej twórczości potrydenckiego okresu obecny jest silny akcent maryjny.

Docenienie i wspieranie zarówno przez katolickich, jak i protestanckich władców i hierarchów wagi i miejsca muzyki w kulcie, będącym zwornikiem społeczności, zaowocowało wspaniałymi dziełami. Niektórzy z najwybitniejszych kompozytorów, jak Michael Praetorius, dostarczali muzycznych dzieł odpowiadających potrzebom obydwu spierających się stron.

W programie jubileuszowej, XXV edycji znajdą się między innymi:

REFORMATIONSMESSE 1617 – rekonstrukcja mszy wykonanej w Dreźnie na stulecie Reformacji, oparta na polichóralnych dziełach MICHAELA PRETORIUSA i HEINRICHA SCHÜTZA

Katolicka msza O GLORIOSA DOMINA MARCINA MIELCZEWSKIEGO, uzupełniona o monumentalny motet Triumphalis dies tegoż, jak również o utwory innych kompozytorów środkowoeuropejskich (m. in. ADAMA MICHNY Z OTRADOWIC) oraz ich włoskich nauczycieli (GABRIELI, RIGATTI). Kompozycje pochodzą ze źródeł polskich (Warszawa, Gdańsk), czeskich (Kromierzyż) i niemieckich (Berlin).

Nieszpory Maryjne DIEGO ORTIZA (1510–1570) hiszpańskiego kompozytora i teoretyka, który służył katolickim królom Hiszpanii.

Cykl mistycznych pieśni katolickich TRUTZNACHTIGAL niemieckiego jezuity FRIEDRICHA SPEE (+1637). Te metaforyczne pieśni zostały przełożone w roku 1665 na język czeski (ZDRAVOSLAVIČEK) przez jezuitę Feliksa Kadlinskiego.

CHORALABEND – chorałowo-organowy wieczór z udziałem Chóru Festiwalowego

KONTAKION O NAWRÓCONEJ – wykonany w formie nabożeństwa pokutnego hymn wspólnego dla prawosławia i katolicyzmu świętego ROMANA MELODOSA. Pochodzący z VI wieku, a więc będący częścią dziedzictwa wspólnego dla obu denominacji przywrócony życiu zabytek literacki z neobizantyjską muzyką, stanowi przykład twórczego podejścia do tradycji w aspekcie języka, formy i funkcji liturgicznej.

Cyklowi prezentacji koncertowych zwyczajowo towarzyszyć będą codzienne warsztaty, seminaria i liturgie.

Więcej szczegółów podamy za jakiś czas.


 
mailto webmaster mailto:earlymusic@poczta.onet.pl Francais Italiano Polski English