Kiri

  Warsztaty 2018  
 
PARAKLISIS DO ŚW. CUDOTWÓRCY MIKOŁAJA

"W Mirze żyłeś, Mikołaju, napełnij nas wonnością duchową, pobożnie śpiewających tobie"

PARAKLISIS (Kanon Modlitewny, w starocerkiewnosłowiańskiej tradycji nieco inaczej – «Molebien») – bizantyjskie nabożeństwo błagalne, swego rodzaju pieśń suplikacyjna. To nabożeństwo w Kościołach bizantyjskich (greckim, ukraińskim, rosyjskim, serbskim) nie należy do liturgii godzin, czyli do officjum koła dobowego. Paraklisis może być odprawiony o każdej porze na zamówienie i intencję mniejszej lub większej ilości wiernych. Sama grecka nazwa Paraklisis oznacza «pocieszenie», ponieważ Paraklisis najczęściej odprawia się w intencji jakiejś trudnej sytuacji życiowej – choroby, wyzwolenia z nieszczęścia, przygnębienia etc.

Najbardziej znanym w Kościołach bizantyjskich jest Paraklisis do Bogurodzicy autorstwa Teosterykta Mnicha (IX wiek). Na jego wzór w późniejszych wiekach powstały Kanony do wielkich świętych, m. in. do św. Cudotwórcy Mikołaja.

Andrij Szkrabiuk (Андрій Шкраб’юк) urodził się w 1969 r. we Lwowie. Od wczesnych lat śpiewa w różnych cerkwiach i kościołach Lwowa. Studiował historię na uniwersytecie Lwowskim i teologię na KUL. Od 2006 roku pracuje jako protopsalta i wykładowca liturgiki na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie (UKU). Zajmuje się tłumaczeniami tekstów liturgicznych, zrobił tłumaczenia z języków oryginalnych na ukraiński Psałterza, officjum Wielkiego Tygodnia, tekstów większości wielkich świąt bizantyjskiego roku liturgicznego. Wielką liczbę przetłumaczonych tekstów adaptował do dawnych tradycyjnych melodii cerkiewnych. Oprócz tego od 2001 roku jest kierownikiem chóru Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Przetłumaczył na ukraiński m. in. także utwory Brunona Schulza i Czesława Miłosza.


 
mailto webmaster mailto:earlymusic@poczta.onet.pl Francais Italiano Polski English