Pieśń Naszych Korzeni

Ojcowie Dominikanie

Ojcowie Dominikanie obecni są przy festiwalu od początku jego istnienia. Jarosławski Konwent Matki Bożej Bolesnej wspiera nas organizacyjnie. Dominikański Ośrodek Liturgiczny wspomaga ideowo. Dominikanie mają swój istotny wkład w toczoną w Jarosławiu debatę nad kwestiami liturgicznymi. Ojcowie biorą czynny i żywy udział w odbywających się tu debatach. Bywa, że prowadzą kursy chorału gregoriańskiego.

Klasztor w Jarosławiu