Pieśń Naszych Korzeni

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” powstało 6 lutego 1995 roku. Tworzą je w przeważającej większości ludzie młodzi. Impulsem do formalizacji prowadzonych już wcześniej działań było przeniesienie do Jarosławia starosądeckiego Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie stylu życia opartego na tradycji poprzez namysł nad nią, dokumentowanie jej, badanie, upowszechnianie wyników tych badań oraz czynne jej praktykowanie.

Inspiracje czerpiemy w dużej mierze z okresów największej świetności Jarosławia, które kojarzymy przede wszystkim ze słynnymi jarmarkami, dzięki którym był Jarosław miastem styku kultur Wschodu i Zachodu, Południa i Północy; miastem bogatym i tętniącym życiem kulturalnym.

Materialne świadectwa tych czasów istnieją w mieście do dziś w postaci specyficznej architektury kamienic, licznych klasztorów, dwóch cerkwi i synagogi, a także kryjąc się pod nazwami staromiejskich ulic takich jak Tatarska, Ormiańska czy Węgierska.

Do duchowego dziedzictwa tych czasów staramy się zaś nawiązywać w organizowanych przez Stowarzyszenie projektach.

Podejmując wszechstronne działania kulturalne koncentrujemy się zwłaszcza na muzyce, prowadząc całoroczną pracę w postaci warsztatów, kursów i koncertów. Kulminacją jest tu organizowany co roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”.

Korzystając z długoletnich kontaktów z najlepszymi światowymi zespołami w tej dziedzinie mamy nadzieję uczynić z Jarosławia ważny europejski ośrodek studiów i praktyki muzyki dawnej i tradycyjnej. We współpracy z miejscowymi klasztorami staramy się zagłębiać w tradycję liturgiczną kościoła rzymskiego, pochylając się jednocześnie nad wątkami wschodnimi lokalnej kultury tradycyjnej.

Prowadzimy wreszcie systematyczną działalność wydawniczą i popularyzatorską dotyczącą muzycznej tradycji Podkarpacia.

Oficjalna strona Stowarzyszenia

Strona Stowarzyszenia