Pieśń Naszych Korzeni

Alina Rotaru

Chiara e lucente stella,
Muzyka na instrumenty klawiszowe w Rzeczypospolitej początku wieku XVII

Środa, 26 sierpnia 2020, Kościół oo. Franciszkanów

Alina Rotaru studiowała fortepian i dyrygenturę chóralną na Akademii Muzycznej w rodzinnym Bukareszcie. Po przeprowadzce do Niemiec, studiowała grę na klawesynie na Uniwersytecie Sztuk w Essen i Bremie oraz w konserwatorium w Amsterdamie.

Koncertuje solowo i zespołowo, bierze udział w projektach dotyczących muzyki orkiestrowej, operowej i religijnej w ramach German Early and Late Baroque jako dyrektor artystyczna. Jako solistka występowała w wielu krajach europejskich, a także w Japonii, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Wykłada na Uniwersytecie Sztuk w Bremie. Razem z gambistą Dariusem Stabinskasem założyła zespół Morgaine, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W 2019 roku została stypendystką Litewskiej Rady Kultury; prowadzi badania nad dawnymi źródłami muzyki klawiszowej z Wielkiego Księstwa Litewskiego.