Pieśń Naszych Korzeni

XXIV Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”

Mit

Tematem tegorocznej edycji będzie MIT – rozumiany nie w sensie literackich tekstów związanych ze starożytną Grecją (czy innymi historycznymi kulturami), ale MIT w sensie antropologicznym, traktowany jako archetypiczna figura, narzędzie poznania, przenoszące treści związane z tożsamością (indywidualną, społeczną, narodową, religijną), będąca wehikułem pamięci zbiorowej, ujęciem fundamentalnych aspektów sensu ludzkiego istnienia i wizji świata. MIT rozumiany jako duchowa, społeczna i metafizyczna rzeczywistość, którą uobecnia rytuał poprzez muzyczne i dramaturgiczne formy.

W tę ogólną koncepcję wpisze się także seria prezentacji i spotkań przygotowanych z okazji 60. urodzin Marcela Pérèsa – muzykologa, kompozytora, śpiewaka, znawcy tradycji śpiewów sakralnych, a także honorowego obywatela miasta Jarosławia. Dokona tu on podsumowania i prezentacji 33 lat swojej pionierskiej pracy badawczej i działalności muzycznej związanej z różnymi europejskimi tradycjami śpiewu sakralnego.

Oto niektóre elementy XXIV edycji festiwalu:

„Orfeusz” Claudio Monteverdiego – Arcydzieło muzyki europejskiej, uznawane za pierwszą operę. Podsumowuje całą muzyczną wiedzę i praktykę wieku XVI i nadające kierunek rozwoju muzyki w wiekach następnych. „Orfeusz” wykonany zostanie przez specjalnie powołany skład śpiewaków, instrumentalistów, chórzystów pod kierunkiem Marco Vitalego. Prezentacji towarzyszyć będzie cykl komentowanych prób przeznaczonych dla uczestników, przy okazji których objaśniane będą elementy formalne, stylistyczne, językowe czy topologiczne utworu, co w zamyśle organizatorów ma umożliwić pełniejszy odbiór dzieła w trakcie jego przedstawienia.

„Descensus ad inferos” – Rafał Augustyn, Cantores Minores Wratislavienses, Schola Gregoriana Silesiensis i Schola Cantorum Minorum Chosoviensis – oratorium apokryficzne. Napisany specjalnie dla festiwalu utwór współczesnego kompozytora Rafała Augustyna, przeznaczony na duży aparat wokalny. Warstwę tekstową i dramaturgiczną utworu stanowi apokryficzna ewangelia Nikodema z IV wieku opisująca zstąpienia Chrystusa do otchłani.

„Missa Ex Tempore” – Marcel Pérès i Camerata Silesia – ułożona przez Marcela Pérèsa w ubiegłym roku msza jest przykładem kompozycji, która nawiązuje do historycznych form muzyki sakralnej (Johannes Ockeghem) posługując się jednak współczesnymi środkami kompozytorskimi. Kompozytor wykonuje kantorskie partie monodyczne.

„Voie des songes” Ensemble Organum – koncert wpisujący się w jubileusz Marcela Pérèsa. Program będzie przekrojową prezentacją wątków podejmowanych przez Zespół i jego założyciela (śpiew korsykański, mozarabski, marokańska tradycja Samaa, śpiew benewentyński, twórczość Ockeghema i Machaut, kompozycje własne). Koncert poruszał będzie jednocześnie temat Mitu i Utopii. W wykonaniu fragmentów koncertu weźmie również udział Żeński Chór Festiwalowy, przygotowany podczas 2-dniowego warsztatu.

„Sulla Lira” – Temat mitu orfickiego podejmuje zespół Le Miroir de Musique w programie poświęconym kolejnym literackim i muzycznym przekształceniom tego wątku – od starogreckich hymnów po utwory późnorenesansowych kompozytorów włoskich. Zespół prowadzony jest przez Baptiste’a Romaina, specjalizującego się w grze na instrumentach przedskrzypcowych (lira i viola da braccio).

Sakhioba – rezydujący w Tbilisi chór zaprezentuje kosmogoniczne pieśni odnoszące się do mitologii kaukaskiej, przywołując niezwykle ciekawe analogie pomiędzy mitologią gruzińską a mitologią grecką (Prometeusz-Amirani).

Cyklowi koncertów towarzyszą: