Pieśń Naszych Korzeni

XXXI Festiwal, warsztaty

Chorał bizantyjski: bogactwo jednogłosu

prowadzący: Adrian Sîrbu

Muzyka liturgiczna Kościoła prawosławnego – chorał bizantyjski – to cenne dziedzictwo przekazane przez świętych poetów (hymnografów) i kompozytorów. Jest to czysto wokalna monodia, której często towarzyszy isokratima (podstawa dźwiękowa danego tonu – jeden lub kilka długo trzymanych dźwięków). 

Chorał bizantyjski jest częścią Służby Bożej; nie może być rozpatrywany jedynie w kategoriach estetycznych. Prawdziwym kontekstem tej muzyki zawsze będzie obrzęd religijny – Boska Liturgia, nieszpory, jutrznia i inne nabożeństwa Kościoła wschodniego. 

Dlaczego warto o tym wspomnieć? Ponieważ poza złożonością tej monodii, różnorodnością tonów, skal, muzycznych formuł, interwałów, ozdobników, barw głosu, glissand i innych dźwiękowych atrakcji, prawdziwa siła tej muzyki kryje się w duchowym doświadczeniu liturgii; nie da się tego zastąpić w żadnych innych okolicznościach wykonawczych.

Muzyka ta – w bardzo głębokim i mistycznym ujęciu – działa w podobny sposób do tego, w jaki ojcowie Kościoła opisywali swoje duchowe doświadczenia. Zaczyna się od ciszy, może się rozwinąć w bardzo różne zewnętrzne formy wyrazu, ale na koniec powraca do ciszy, w ciągłej równowadze pomiędzy dwoma podstawowymi aspektami modlitwy: radością (ze Zmartwychwstania) i żalem (za nasze grzechy), mieszczącymi się w jednym greckim słowie charmolype.

Mając to na uwadze, odkryjmy wspólnie kawałek piękna i głębi tej muzyki liturgicznej! 

Warsztaty odbywać się będą od wtorku 22. sierpnia do soboty 26. sierpnia.
Warsztaty będą się odbywać w dwóch blokach: 10:30 – 11:45 oraz 15 – 17 w Sali Lustrzanej w CKiP (Rynek 5).

Na warsztat obowiązują zapisy – przyjmujemy je do piątku 18. sierpnia, pod adresem Formularz Zapisów

Koszt materiałów warsztatowych to 30 zł; jeśli ktoś z uczestników miałby chęć i możliwość dołożenia dodatkowej cegiełki do organizacji, puszka na wolne datki będzie dostępna na miejscu.